Descrierea spaţiilor de şcolarizare

Clădirea şcolii cu personalitate juridica are forma pătrată  şi 2 etaje:

 • 16 săli de clasă  (  3 săli la parter, 6+1 la etajul I, 5+2 la etajul II) dotate cu mobilier modular şi material didactic modern (calculatoare aproape în fiecare sală de clasă, ecran pentru proiectie în fiecare sală, planşe, flipcharturi etc.);
 • 1 sală destinată activităţii grupei de grădiniţă din incinta şcolii (etaj I), dotată cu mobilier adecvat, Televizor plasmă, calculator PC cu imprimantă color, bibliotecă, colţ cu jucării / jocuri / rechizite;
 • 3 laboratoare + anexele acestora (fizică/chimie, biologie, informatică), dotate corespunzător iar cabinetul de informatica este conectat la internet
 • 1 Cabinet Şcolar de Asistenţă Psihopedagogică / Cabinet medical  dotat  cu mobilier nou şi mijloace didactice moderne
 • Sală de sport modernă echipată corespunzător şi prevăzută cu vestiare cu duşuri;
 •  Bibliotecă (cu peste 7500 de volume)
 • Cancelarie dotata cu mobilier pentru cadre didactice ;
 • Sală de consiliu multi-media dotată corespunzător ;
 • Cabinet director/ consilier educativ ;
 • Subsolul şcolii este destinat depozitarii mobilierului modular, necesar desfasurarii cursurilor in cele doua scoli- incinte separate ;
 • 3 grupuri sanitare cu 24 cabine WC placate cu faianţă şi gresie şi dotate cu apă de la reţea (câte 8 cabine pe fiecare nivel) şi un grup sanitar pentru profesori cu 2 cabine;
 • Centrală termică proprie de mare randament care asigurǎ o bunǎ încǎlzire a salii de sport si a vestiarelor;
 • Arhivă modernizata cu rafturi si cutii inscriptionate pe ani si compartimente ;
 • Chioşc  (cu rechizite şi produse de patiserie proaspete) ;
 • O curte interioarǎ – spaţiu de recreere  pentru copii,  frumos amenajatǎ cu ghivece cu pomisori/flori.

Gimnaziul cu cele 16 săli de clasă, laboratoare de fizică–chimie, de biologie, de informatică, sală pentru grădiniţa din cadrul unităţii, un Centru de informare şi documentare, 2 cabinete medicale, curte interioară acoperită, spaţiu didactic amenajat în grădină dispune de ambientarea deosebită a localului, realizată prin abilitatea echipei manageriale, cu efortul întregului personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. Au fost rezolvate multe probleme de infrastructură, printr-o acţiune coerentă de reparaţii şi investiţii, şcoala având o bună susţinere financiară şi o permanentă preocupare pentru strângerea de fonduri proprii. Dotarea cu aparatură didactică şi de mobilier  a fost accelerată, în mare parte prin achiziţii din aceste fonduri extrabugetare. Acest lucru permite desfăşurarea unor activităţi educative la nivel performant.

Toate sălile de clasă au fost dotate cu seturi noi de mobilier, ecrane pentru video-proiector, jaluzele verticale. S-au achiziţionat aparate de climatizare, televizoare, calculatoare, televizoare pentru clase, dulapuri pentru materiale didactice.  De asemenea cabinetele, cancelaria, contabilitatea, vestiarele şi anexele Sălii de sport au fost dotate  cu mobilier. Pentru funcţionarea în parametrii optimi a grupei de grădiniţă, dotarea cu mobilier şi material didactic /jocuri didactice s-a făcut treptat. În toamna anului 2010, printr-un program de reabilitare, s-a acoperit corpul clădirii de la Sala de sport cu o şarpantă, fiind prima lucrare de acest gen în judeţul Galaţi. Fondul de material didactic al cabinetelor de specialitate a fost îmbogăţit cu hărţi, planşe didactice, mulaje şi colecţii de plante, păsări şi insecte, în vederea lărgirii orizontului ştiinţific şi cultural al elevilor şcolii. Schimburile de experienţă – materializate în cercuri pedagogice pe specialităţi şi lecţii deschise – au evidenţiat calitatea actului educaţional. În octombrie 2011 a început derularea proiectului “Şcoală după şcoală”, cu amenajarea unui spaţiu adecvat  şi cu un program bine structurat care cuprinde atât activităţi şcolare cât şi recreative.

Şcoala dispune de o cameră de şah pusă permanent la dispoziţia elevilor.  Şahiştii noştri s-au afirmat rapid cucerind numeroase trofee. În şcoală, s-au organizat până în prezent zece (10) ediţii ale concursului de şah “Rocada”. Camera de şah a început să fie dotată cu materialele necesare desfăşurării activităţii. Biblioteca şcolară şi-a completat consistent fondul de carte, organizând manifestări de succes în parteneriat cu alte şcoli şi cu instituţii culturale din oraş şi din judeţ, fiind gazda a numeroase expoziţii, lansări de carte şi a unui deja tradiţional „Salon al cărţii pentru copii”.